Marek Balt
Marek Balt3 dni temu
Zapraszam na poranek do Telewizja Republika Będę gościem w programie "Potrójne Espresso"

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt4 dni temu
W czasie mojej pracy zadałem ważne dla Polski pytanie dotyczące CBAM, czyli środków Komisji mających na celu zapewnienie sprawiedliwego stosowania mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz równych warunków działania dla przedsiębiorstw z UE i z zagranicy.

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) jest ważnym aspektem unijnej rewolucji klimatycznej i ważnym krokiem w kierunku zapobiegania przenoszenia źródeł emisji CO 2 do krajów poza Unią Europejską. Mechanizm ten ma motywować państwa spoza UE do redukcji ich emisji i przyczyniać się do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C. Istotne znaczenie będzie miało również dopilnowanie przez UE tego, aby transformacja była sprawiedliwa, aby produkcja zlokalizowana w UE była konkurencyjna oraz aby transformacja nie prowadziła do ograniczenia strategicznej autonomii w dziedzinie infrastruktury krytycznej i produkcji.
1. Biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa unijne są częścią systemu handlu uprawnieniami do emisji, w jaki sposób Komisja może zagwarantować, że zagraniczne przedsiębiorstwa będą produkowały wszystkie swoje towary zgodnie z tą normą i płaciły za całkowite emisje CO2 ze swojej działalności, zamiast wykorzystywać swoją lokalizację za granicą i ekonomię skali – w przypadku gdy ceny oparte na CBAM nie mają zastosowania do niektórych towarów, które produkują – do sprzedaży tych produktów po nienormalnie niskich cenach w UE?
2. Czy Komisja rozważa ustanowienie mechanizmu podobnego do certyfikacji jakości, w ramach którego wszystkie towary wytwarzane przez zagranicznego producenta, a nie tylko wywożone, muszą być zgodne z normami UE?
3. Jak długo będą jeszcze dostępne bonifikaty wywozowe i jakie są możliwości ich zastąpienia? Czy będą one nadal dostępne na późniejszym etapie na potrzeby handlu z państwami spoza UE, które nie są objęte zakresem CBAM?

Oto otrzymane przeze mnie odpowiedzi:
1. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) jest jednym z działań na rzecz klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Ma on przeciwdziałać zmianie klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE i na świecie. Służy zapewnieniu, aby towary importowane były obciążone opłatą za emisję gazów cieplarnianych w stopniu równoważnym do towarów produkowanych w UE, aby zniwelować ryzyko ucieczki emisji i wspierać realizację ambitnych celów klimatycznych w UE i na świecie. Ponieważ poziom zobowiązania w ramach CBAM będzie określany na podstawie faktycznej deklarowanej wielkości emisji związanych z produkcją takich importowanych towarów, mechanizm może zachęcić producentów z państw trzecich do zmniejszenia ich własnego śladu węglowego. Ponadto ponieważ zaliczane będą opłaty za emisję gazów cieplarnianych zapłacone w państwie trzecim, może to również stanowić zachętę dla państw trzecich do wprowadzania własnych środków w zakresie opłat za emisję.

2. Obniżanie intensywności emisji związanych z produktami eksportowanymi do UE przez producentów z państw trzecich powinno budzić zadowolenie UE. Niewłaściwe byłoby jednak manipulowanie rozliczaniem emisji CO2 w taki sposób, aby emisje związane z danym zakładem produkcyjnym były przypisywane wyłącznie produktom nieprzeznaczonym na eksport do UE. Przepisy przewidziane we wniosku Komisji, które zostaną doprecyzowane w prawodawstwie wtórnym, dotyczące sposobu ustalania wielkości emisji związanych z produkcją produktów importowanych, uniemożliwią taką manipulację.

3. Wniosek w sprawie CBAM nie przewiduje wprowadzenia rabatów wywozowych. CBAM będzie wprowadzany zgodnie z bardzo ostrożnym harmonogramem, w myśl którego w sektorach nim objętych mechanizm ten będzie stopniowo, przez okres dziesięciu lat począwszy od 2026 r., zastępować przydział bezpłatnych uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt5 dni temu
🖤 We are devastated. Our dear friend David Maria Sassoli, the President of the European Parliament, passed away last night at the age of 65. Not only are we losing a friend today, we are losing a true European, a statesman, a man of value who fought very hard for the democratic and progressive principles we hold so dear.

David, ci mancherai immensamente.
Marek Balt
Marek Balt6 dni temu
- Jeśli ktoś narusza regulamin stworzony przez właściciela, podczas gdy zakładając swoje konto, zgodził się na przestrzeganie tych reguł, nie może mieć pretensji, że właściciel nie chce, żeby jakieś teksty i przesłanki znajdowały się na jego portalu - mówiłem na antenie Polskiego Radia24

Zapraszam do słuchania

https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2881134,Marek-Balt-Facebook-to-prywatna-firma-ktora-ma-swoj-regulamin

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt1 tydzień temu
Zapraszam do słuchania PolskieRadio24.pl. Będę gościem red. Magdaleny Złotnickiej

Zapraszam

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl
Marek Balt
Marek Balt1 tydzień temu
W imieniu Grupy S&D uczestniczyłem w posiedzeniu, na którym omawiano Zielone Obligacje jako ważny i praktyczny instrument finansowy, służący do realizacji ambitnych celów środowiskowych.

W pełni opowiadam się za tą szczytną, zieloną oraz sprawiedliwą społecznie transformacją! 💪🌿

🇪🇺 Marek Balt Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy politycznej S&D
🔴 https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl