Znajdź mnie na: Facebook
Blog poselski

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /index.php on line 278

Aktywność parlamentarna

Przynależność do komisji i podkomisji

- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

- Komisja Zdrowia

Przynależność do zespołów parlamentarnych

- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK

- Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych – przewodniczący

- Parlamentarny Zespół Promocji Żużla

- Poselski Zespół Strażaków

Projekty pilotowane przez Posła Marka Balta :

 

- Poselski Projekt uchwały przypominającej o wartościach, które wyraża obecność Krzyża w Sali obrad Sejmu RP

 

- Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

 

- Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt

 

- Rządowy dokument ’’Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.

 

- Rządowy dokument : Informacja o stanie lasów oraz o realizacji ’’Krajowego programu zwiększania lesistości ’’ w 2010 roku

 

- Rządowy dokument ’’Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie o 1 stycznia – 31 grudnia 2009 r. ’’

 

- Przedstawione przez Ministra Zdrowia ’’Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2010 oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w roku 2011 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2012-2013.

 

- Przedstawione przez Ministra Finansów Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2010

 

- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument : Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2010 roku.

 

- Rządowy dokument Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Polecam

facebook logo

jasne ze czestochowa

Porady prawne

paragraph symbolBiuro poselskie posła na Sejm RP Marka Balta w Częstochowie umożliwia mieszkańcom skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych.
Zapisu można dokonać osobiście w biurze lub pod numerem tel.: 343246853


Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, array given in /index.php on line 419