Członek

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

DASE
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zastępstwo

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE