Zawodowo

Jestem absolwentem Politechniki Częstochowskiej.

Od początku mojej drogi samorządowca i polityka zawsze pozostawałem w służbie człowiekowi. Kontakt
z ludźmi, wsłuchiwanie się w ich potrzeby i skuteczne rozwiązywanie naszych wspólnych problemów
zawsze przyświecało mi w pierwszej kolejności. Zresztą swojej działalności nie postrzegam jako zawód,
a pasję. Realizowałem ją będąc: radnym Miasta Częstochowy V i VI kadencji, w V kadencji
pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w trakcie VI Kadencji Rady Miasta zostało mi
powierzone stanowisko przewodniczącego częstochowskiej rady. Na problemy społeczne dane było mi
także spojrzeć z perspektywy polskiego parlamentu – decyzją wyborców byłem posłem na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji. W wyniku ostatnich wyborów samorządowych została
powierzona mi misja zabiegania o interesy regionu poprzez pełnienie funkcji radnego Sejmiku
Województwa Śląskiego.

Bliskie są mi interesy ludzi pracy, bo sam byłem robotnikiem. Poznałem problemy polskich pracowników
będąc jednym z nich. Prawie 20 lat przepracowałem w częstochowskiej Hucie Stali, zaczynając od
szeregowego stanowiska pracownika fizycznego, a kończąc, jako zastępca dyrektora ds. Remontów w
Zakładzie Remontowo – Usługowym. W tym czasie pełniłem też funkcje: przewodniczącego Rady
Nadzorczej MPWiG Spółka z o.o. w Będzinie, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej H. Cz.
,,ADMET” Sp. z o.o. w Częstochowie, członka Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa Spółka z o.o. w
Częstochowie czy członka Zarządu – dyrektora Produkcji w częstochowskiej firmie Stalserwis.

Potrzeby młodych Polaków poznałem będąc nauczycielem akademicki w Katedrze Analizy
Ekonomicznej i Logistyki oraz w Katedrze Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej w latach 2003 – 2005.

Wyzwania osób prowadzących działalność gospodarczą zrozumiałem będąc samemu przedsiębiorcą. W
latach 1997 – 2002 byłem właścicielem firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą oprogramowania i
sprzętu komputerowego.

Konieczność integracji Polski z Unią Europejską była od zawsze dla mnie potrzebą niezaprzeczalną. Do
wprowadzania w życie tej idei miałem okazję przyczynić się będąc sekretarzem generalnym
Stowarzyszenia Pro Europa, które poprzez swoją działalność propagowało wstąpienie naszej Ojczyzny do
struktur UE.

Politycznie od zawsze związany jestem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Moje ideały, spojrzenie na
życie, kwestie światopoglądowe i gospodarcze zbieżne są z lewicowymi hasłami. Latami starałem się
budować zaufanie wśród ludzi Lewicy. W efekcie tej pracy w 2012 roku na VI Częstochowskim Zjeździe
Miejskim zostałem wybrany przez delegatów przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Częstochowie. W
tym samym roku zaufali mi także delegaci na V Śląskim Zjeździe Wojewódzkim w Katowicach, gdzie
zostałem przez nich wybrany szefem Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD. Uchwałą Rady
Krajowej SLD zostałem natomiast wybrany na wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
W swojej działalności starałem się zawsze – i w dalszym ciągu będę – budować porozumienia i łączyć
ludzi, bo tylko tak w polityce i życiu społecznym można być skutecznym.

Prywatnie

Jestem miłośnikiem nurkowania, jazdy na nartach i dobrej książki. Prowadzę aktywny tryb życia,
regularnie uprawiam sport w myśl maksymy: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

W sezonie, w wolnej chwili lubię zajmować się domowym ogrodem. Motywację do wszystkich moich
aktywności czerpię od najbliższych, a sens życiu nadaje mi Rodzina.